ŠID – Šidska lokalna samouprava jedna je od onih, koje poštuju sve rokove i procedure u donošenju i sprovođenju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

U toj lokalnoj samoupravi pripremaju se za kategorizaciju najvrednijeg prirodnog resursa.

RTV