PANČEVO – Da li zbog epidemije kovida ili niže kupovne moći, prodaja junećeg mesa je slabija, a otkupna cena sve manja. Na Poljoprivrednom imanju Stari Tamiš u Pančevu nastoje da smanjenjem troškova i povećanjem produktivnosti kompenzuju gubitke u prodaji.

Farma goveda na Poljoprivrednom imanju Stari Tamiš trenutno ima 2.300 grla, od toga 800 krava muzara. Ostalo su telad, steone junice, tovna junad…Ovde kažu da je trenutno teška situacija kada je u pitanju tov junadi jer je otkupna cena niska.

RTV (Snežana Filipović)