NOVI SAD –Na današnji dan 1916. godine rođen je Stefan Boca, episkop Srpske pravoslavne crkve, profesor bogoslovlja i crkveni pisac. Bogoslovski i Filozofski fakultet završio je u Beogradu. Bio je profesor Bogoslovije Svetog Save u manastiru Rakovica, a potom nastavlja studije na Koledžu Svetog Avgustina u Kenterberiju, gde ga je zatekao izbor za episkopa dalmatinskog. Docnije je bio episkop žički. Podigao je i obnovio desetine hramova srpske crkve, otvorio bogosloviju u manastiru Krka, napisao, objavio, odnosno preveo i publikovao niz važnih dela, poput “Katihizisa Istočne Pravoslavne Crkve”, “Pravoslavna Dalmacija” N. Milaša, “Manastir Krupa 1317-1967”, “Dalmatinski episkop Simeon Končarević i njegovo doba”, “Dalmatinska Lazarica i pravoslavni Kosovljani”, “Osam vekova Studenice”. Jedan je od najzaslužnijih za podizanje nove zgrade Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Bio je aktivan i cenjen u svetskim ekumenskim krugovima.

Danas je petak, 21. avgust, 234. dan 2020. Do kraja godine ima 132 dana.

Tanjug