BEOGRAD – Na jesenjem skupštinskom zasedanju trebalo bi da se usvoji pet zakona koje je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a reč je o Zakonima o socijalnoj karti, zaštiti prava deteta i zaštitniku deteta, sprečavanju diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti, bezbednosti i zdravlju na radu.

U saopštenju Ministarstvo navodi da će po formiranju nove Vlade Srbije Ministarstvo za rad inicirati izmenu Zakona o strancima, koji je inače u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i početi da radi na izmeni Zakona o zapošljavanju stranaca.

Tanjug