BEOGRAD – Dokumentaciono informacioni centar Veritas podseća na godišnjicu stradanja rezervista JNA na Koranskom mostu u Karlovcu, 21. septembra 1991. godine.

U saopštenju navodi da su pripadnici MUP i Zbora narodne garde Hrvatske 21. septembra 1991. godine, ispred mosta na reci Korani u Karlovcu, zaustavili dva vojna kamiona u kojima su se, iz kasarne “Mekušje” u kasarnu “Logorište”, prevozili pripadnici aktivnog i rezervnog sastava JNA, koji su, nakon pregovora i obećanja hrvatske strane da će biti pušteni, odložili oružje.

Tanjug