BEOGRAD – Regulatorno telo za elektronske medije (REM) objavilo je danas konkurse za imenovanje šest članova Upravnog odbora (UO) Radiotelevizije Srbije (RTS) i šest članova UO Radiotelevizije Vojvodine (RTV), objavila je Politika. Članovi UO se imenuju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanova javnog medijskog servisa, dok se za članove UO RTV imenuju lica koja žive i rade na području AP Vojvodine.

U oglasu se navodi da članovi UO ne mogu biti nosioci javnih funkcija i funkcioneri u političkoj stranci, zaposleni kod pružaoca medijskih usluga, kao ni lica čije bi članstvo u UO moglo da dovede do sukoba interesa. Članovi UO ne smeju obavljati usluge i druge poslove za ustanovu javnog medijskog servisa. Mandat članova UO je pet godina i jedno lice može biti imenovano na tu poziciju najviše dva puta. Članovi UO imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini prosečne neto zarade u javnom medijskom servisu.

FoNet, Politika