NOVI SAD – Okupljeni u udruženju “Stubovi znanja” i Gradskoj biblioteci, mladi blogeri planiraju da organizuju zajedničke izlete i posvete blogove kulturnim i turističkim sadržajima. Projekat okuplja mlade od 15 do 30 godina, a realizuje se od jula do decembra. Mladi će istraživati kulturne znamenitosti u svojim lokalnim sredinama, ili tokom zajedničkih izleta. Projekat Digitalnog omladinskog centra “Mladi blogeri čuvari kulture Srbije” realizuje se zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.

Glavno oružje blogera je lepa reč, kvalitetna fotografija i muzika, a objavljeni blogovi biće i nagrađeni, a moći će da pročitaju na internet stranici, “Mladi blogeri Novog Sada, Word pres .”

RTV (Milka Katašić)