BRISEL – Srbija je ograničenim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, određenim napretkom u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali i pozitivnim korakom nastavka dijaloga sa Prištinom postigla ”ukupni balans” kada je reč o pristupnim pregovorima sa EU, zakljucuje Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije, u koji je Tanjug imao uvid.
Evropska komisija konstatuje da je Vlada Srbije ”održala evropske integracije kao svoj strateški cilj”, a pozitivne ocene dala je po svim ekonomskim kriterijumima.

Iako se ocenjuje da ”neke od izjava visokih zvaničnika na početku pandemije COVID 19 nisu bile u skladu sa strateškim opredeljenjem zemlje”, Komisija zaključuje da iz Srbije stižu ”najnoviji pozitivniji signali ka EU”.

Tanjug