NOVI SAD – Pupinova nagrada Matice srpske ustanovljena je u spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske. Dodeljuje se od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstava Matice srpske. Ove godine, prvu nagradu su dobili Trivko Kukolj, student novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta sa Departmana za fiziku i Aleksandar Stanisavljević sa Fakulteta tehničkih nauka, takođe iz Novog Sada.
Nagrada se dodeljuje za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik. Pravo učestvovanja imaju studenti svih univerziteta sa srpskog govornog područja na osnovu predloga nadležne katedre, nastavno-naučnog veća ili drugog odgovarajućeg organa fakulteta.

RTV