NOVI SAD – Kupinik je svoj izuzetno buran put od pograničnog utvrđenja ugarskog kraljevstva pa preko rezidencije srpskih despota, do uloge poslednje srpske prestonice završio 12. jula 1521. godine na pohodu Sulajmana II na Beograd, kada su Turci, kod Šapca, izgradili most, prešli na sremsku stranu, osvojili mnoga utvrđenja i Kupinik među njima. Despotica Jelena Branković, koja je poslednja stolovala u Kupiniku, povukla se, pred najezdom nadmoćnijeg neprijatelja, zajedno sa svojim maloletnim sinom Stefanom, dublje u Ugarsku.

Prvi je despot Stefan Lazarević, od ugarskog kralja Žigmunda, početkom petnaestog veka, dobio Kupinik, a kasnije su ga, na upravu, dobijali svi njegovi naslednici. Despot Đurađ Branković prvo vraća sve posede, a potom ih ponovo dobija, a posle njegove smrti 1456. godine njegovi naslednici među kojima je najznačajniji Zmaj Ognjeni Vuk, odnosno despot Vuk Grgurević, sin Grgura Brankovića, odnosno unuk despota Đurđa Brankovića, prelaskom u službu ugarskog kralja Matije Korvina 1464. godine, opet dobija u posed Kupinik i podiže ga u rang prestonice.

Tekst i fofo: RTV