NOVI SAD – Još od svog osnivanja 1975. godine, Novosadske muzičke svečanosti predstavljaju centralni muzički događaj koji konceptom, izborom programa i angažovanih umetnika prevazilazi okvire lokalnog.

Pandemijska situacija je iz uobičajenog termina u aprilu, ovogodišnji 40. NOMUS pod sloganom ,,Betoven i heroine” transponovala u oktobarski i delom uticala na korekcije u planiranom programu.

RTV