BEOGRAD – Suprotno tvrdnjama Zadužbine Milana Mladenovića, kompanije Mascom i Tin Drum Music nastaviće sa održavanjem konkursa “Tvoja pesma”, raspisanog isključivo kao znak podrške muzičarima. Poštujući privremenu meru suda, kompanije su promenile sam naziv konkusa, koji će se nastaviti pod istim uslovima, kako bi se svim umetnicima omogućilo da iskažu svoje muzičko umeće i javnosti predstave svoju autorsku numeru. Tačno je da je Privredni sud odredio privremenu meru kojim se zabranjuje kompanijama da u okviru svog konkursa “EKV: Tvoja pesma” koriste odrednicu “EKV”. Međutim, važno je napomenuti da se odluka odnosi na konkurse, takmičenja i kulturne manifestacije i da se, nasuprot tvrdnji iz saopštenja Zadužbine Milana Mladenovića, ni na koji način ne odnosi na generalno korišćenje ove oznake na poslovnoj dokumentaciji, internet sajtu ili reklamama. Istovremeno, zahtev da se kompanijama zabrani korišćenje oznake “Ekatarina Velika” je odbijen, što pomenuta Zadužbina očigledno svesno krije od javnosti, pokušavajući da manipuliše činjenicama.

Mascom i Tin Drum Music ostaju pri stavu da korišćenjem oznake “EKV”, u okviru konkursa koji ima čist društveno korisni karakter, nije došlo do povrede bilo čijeg prava, te će svoju argumentaciju dodatno izneti i detaljno obrazložiti u postupku po žalbi koji sledi. U svakom slučaju, aktivnosti administrativne prirode neće naneti štetu prirodnim tokovima kulture, već isključivo onima u čije ime se istupa.

Do konačne odluke, konkurs će se svakako nastaviti pod nazivom “Tvoja pesma”, a prijave je moguće slati do 15. novembra. Svi zainteresovani muzički talenti mogu se prijaviti jednostavnim popunjavanjem formulara, a pobedniku konkursa kompanije Mascom i Tin Drum Music obezbediće snimanje kompletnog albuma u profesionalnom studiju, u kojem će pored glavnog pobednika, još četiri kandidata moći da snime izabranu pesmu.