BEOGRAD – Uprava policije Herceg Novi zabranila je pevaču Vladu Georgievu ulazak u Crnu Goru do 2030. godine, saopštila je danas advokatska kancelarija Tomanović, koja se nada da će i ta odluka biti poništena. Kako se navodi, Ministarstvo unutrašnjih poslova prvo je usvojilo žalbu kancelarije Tomanović, koja zastupa Georgieva, u kojoj je navedeno da je zabrana ulaska pravno neodrživa, jer nije naveden razlog zbog kojeg bi mu ulazak bio zabranjen, a onda je PU Herceg Novi Georgievu u ponovnom postupku ulazak zabranio na 10 godina.

“U međunarodnoj pravnoj praksi, oblik degradirajućeg tretmana pojedinca postoji uvek kada država postupa bez legitimnog cilja, disproporcionalno i ciljano uvredljivo prema pojedincu, jer i strancu pri ulasku u zemlju pripadaju prava garantovana brojnim međunarodnim pravnim dokumentima”, navodi advokatska kancelarija.

U saopštenju se izražava uverenje da će drugostepeni organ prihvatiti pravnu argumentaciju i poništiti zabranu ulaska u Crnu Goru Georgievu.

FoNet