NOVI SAD – Učestale kiše prekidaju setvu pšenice tako da je sasvim izvesno da će više od polovine planiranih površina biti zasejano van optimalnog roka, što bi moglo uticati na smanjenje prinosa. I ove jeseni hlebno žito u Srbiji, trebalo bi da zauzme više od 600.000 hektara, međutim prevelika vlaga u zemljištu odlaže setvu, a vreme teče. Postoji izreka da se pšenica seje u prašinu, a ovas u blato. Ova godina potvrđuje da je zaista tako.

Iako preterana zemljišna vlaga naraušava kvalitret setve strušnjaci napominju da bi sada trebalo iskoristiti svaki povoljan trenutak kako bi se što više hlebnog žita zasejalo do poloivine novembra.

RTV