SOMBOR – Grad Sombor ima ulogu vodećeg partnera na projektu “Iz margine na posao – obuke Roma za postojeća radna mesta”. Projekat je odobren za finansiranje u okviru “Inicijative za inkluziju faza II – Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Republici Srbiji”.

U saradnji sa Školom za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru, Savezom romskih nevladinih organizacija Zapadno-bačkog okruga, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu razvojnu saradnju (GIZ), Kabinetom potpredsednice Vlade Srbije koja je zadužena kao predsednica koordinacionog tela za uključivanje Roma i Romkinja 2016 -2025. i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) grad Sombor je nosilac ovog projekta koji će se realizovati u narednom periodu.

RTV (Vesna Milanović Simičić)