KIKINDA – Vazduh u Kikindi je dobrog kvaliteta, pogotovo nakon urađene gasifikacije grada. Na Svetski dan čistog vazduha, podaci pokazuju da su zimski meseci najkritičniji, ali da je veća pojava zagađujućih čestica vrlo retka. 

Zagađujuće materije koje su najprisutnije u Kikindi i okolini su najčešće suspendovane čestice, taložne materije, čađ, kao i zagađujuće materije iz industrije. Osim na 12 mesta u gradu na kojima se redovno vrši merenje zagađujućih parametara koji utiču na životnu sredinu, postoje i dve automatske stanice koje služe za merenje industrijskog vazduha.

RTV (Branislav Ugrinov)