BEOGRAD – Nova sednica Skupštine Srbije zakazana je za danas u 10 časova, a na dnevnom redu su izveštaji nezavisnih tela. Na dnevnom redu su izveštaji o radu Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za hartije od vrednosti.

Pored toga, pred poslanicima su i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Srbije za narednu godinu, predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za ovu godinu, predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021.

FoNet