BEOGRAD – Poslanici ubuduće neće smeti da u skupštinsku salu unose obeležja stranih država, niti stranačka obeležja, osim diskretnih stranačkih obeležja, poput značke na reveru.

To je propisano Kodeksom ponašanja narodnih poslanika koji je usvojio Administrativni odbor i uputio ga Skupštini na odlučivanje po hitnom postupku. Ovaj propis trebalo bi da spreči situacije kao što je ona kada je poslanik Ujedinjene doline Šaip Kamberi u skupštinskoj sali na svoju klupu postavio zastavu Albanije. Ipak, pitanje je koliko će Kodeks u tome biti efikasan, s obzirom na to da su jedine kazne koje propisuje – opomena i javna opomena. U ranijim verzijama razmatrana je i mogućnost novčanog kažnjavanja, ali se u konačnom predlogu ta odredba ipak nije našla.

Večernje novosti