NOVI SAD – Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu, kojim se obim pokrajinskog budžeta utvrđuje u visini od 75,2 milijarde dinara. Fiskalni deficit projektovan je u iznosu od 2,4 milijarde dinara, odnosno 3,4 odsto ukupnih prihoda.
Projektovani budžet za 2021. godinu pokazuje da su prioriteti Pokrajinske vlade u novom mandatu ekonomska i razvojna politika, zaštita životne sredine, kultura i informisanje, poljoprivreda i ruralni razvoj, kao i zdravstvo. Budžetom za narednu godinu za kapitalna ulaganja predviđa se 15,1 milijarda dinara. Među najznačajnijim novim ulaganjima u 2021. godini jesu obnova i izgradnja objekata u okviru kompleksa Doma za duševno obolela lica u Čurugu, izgradnja automatskog sistema odbrane od grada na teritoriji Raketnog centra Bajša i Samoš. Planirana je i izgradnja objekta Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu i Doma kulture u Ravnom Selu.

U novoj budžetskoj godini predviđena su izdvajanja za započete važne projekte kao što su Kamenica 3 sa PET centrom, automatski sistem odbrane od grada na teritoriji Raketnog centra Fruška gora, prečistači otpadnih voda u Bačkoj Topoli i Malom Iđošu, rekonstrukcija i izgradnja kompleksa dvorca “Hertelendi”.

RTV