Priroda zahvaljuje

BEOGRAD -KompanijaNEPI Rockcastle je danas objavila pokretanje svog prvog programa selektivnog prikupljanja i menadžmenta otpada u svim svojim šoping centrima. Šoping centri u devet zemalja, uključujući i Srbiju, će se priključiti kampanji pod imenom „Priroda zahvaljuje“ (The Nature of THANK YOU!) kako bi podigli svest u javnosti i među svojim partnerima na temu zaštite životne sredine. Uz to, glavni cilj kampanje je da ohrabri i nagradi odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.

Kao deo politike održivosti i društvene odgovornosti na nivou grupe, kampanja je posvećena očuvanju, zaštiti i poboljšanju kvaliteta životne sredine edukacijom javnosti na temu usvajanja načina života koji je prihvatljiv za prirodu. Ambiciozna politika ima za cilj da obezbedi maksimalnu efikasnost u selektivnoj reciklaži podsticanjem i nagrađivanjem selektivnog sakupljanja i reciklaže otpada u 54 šoping centra, uključujući i šoping centar Promenada Novi Sad, šoping centar Kragujevac Plaza, kao i Kruševac Shopping Park na lokalnom nivou.

Prva faza programa je strateško postavljanje stanica za selektivno odlaganje otpada: papira i kartona, plastike, aluminijuma i stakla. Usvajanjem procesa selektivne reciklaže, posetioci šoping centra i partneri direktno doprinose manjoj potrošnji energije, manjem zagađenju, stvaranju čistog okruženja i smanjenju količine otpada koji se sakuplja i odlaže na deponijama.

Druga faza programa uspostavlja sistem selektivnog prikupljanja otpada od hrane i smanjenja upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu u restoranima i kafićima šoping centara. Uz smanjenje upotrebe jednokratnih proizvoda, smanjenje količine potencijalnog otpada, reciklaže otpada i ponavljanjem pomenutih koraka, ova inicijativa ima za cilj da promoviše cirkularnu ekonomiju i pravi je primer efikasnog načina zaštite životne sredine kroz smanjenje upotreba „svežih“ resursa koji su potrebni kako bi se proizveli novi proizvodi. Sve to ima za cilj očuvanje prirodnih resursa, za benefit ne samo današnjih već i budućih generacija.

Od decembra 2020. godine, „Priroda zahvaljuje“ (The Nature of THANK YOU!) kampanja će omogućiti svim posetiocima da na lak način selektivno odlože sav otpad. Na strateškim lokacijama unutar šoping centara će se naći jasno obeležene stanice za reciklažu. „Priroda zahvaljuje“ kampanja na taj način ukazuje na resurse kao što su voda i zelenilo, dok sa druge strane promoviše čistoću grada i okruženja.

#ResponsiblyTogether

Društveno odgovorni projekti kompanije NEPI Rockcastle biće komunicirani pod grupnim sloganom #ResponsiblyTogether u svih devet zemalja u kojima kompanija posluje, uključujući i Srbiju. „ResponsiblyTogether“ predstavlja opredeljenje NEPI-a da podrži razvoj zajednice i spaja inicijative okupljene oko tri važna stuba održivosti – obrazovanje, zajednica i zaštita životne sredine.

Zašto treba reciklirati?

  • Većina otpada koji generišemo završi na deponijama ili izgori. U 2017. godini reciklirano je 46% komunalnog otpada stvorenog u EU-28 i Islandu, Norveškoj i Švajcarskoj.[1]
  • Stope reciklaže komunalnog otpada uveliko se razlikuju među evropskim zemljama, u rasponu od 68% u Nemačkoj do 0,3% u Srbiji u 2017. godini.[2]
  • Svake godine na globalnom nivou proizvedemo 2,12 milijarde tona otpada koji završi na deponijama – 22% je otpad od hrane, 19% plastika, 13% papir, 11% koža i tekstil. Deponije su među najvećim faktorima zagađenja zemljišta – otprilike 80% predmeta zakopanih na deponijama moglo bi se reciklirati.[3]
  • Jedna reciklirana plastična boca štedi dovoljno energije za rad sijalice od 100 vati tokom 4 sata. Takođe stvara 20% manje zagađenja vazduha i 50% manje zagađenja vode nego što bi se stvorilo prilikom izrade nove boce.
  • Potrebno je 500 godina da se plastične boce za vodu prosečne veličine potpuno razgrade.
  • Energija potrebna za proizvodnju 1,5 miliona tona plastike mogla bi napajati 250.000 domova.
  • U okeanu ima 25 triliona komada plastičnih ostataka. Od toga 269.000 tona pluta površinom, dok oko četiri milijarde plastičnih mikrofibri po kvadratnom kilometru zasipaju duboko more.

Preko 100.000 morskih životinja svake godine umre od plastičnog preplitanja i gutanja.

Ostali članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *