BEOGRAD – Privrednicima Srbije danas je predstavljeno novih 27 potpuno digitalizovanih postupaka za izdavanje dozvola, licenci i saglasnosti koji su sada su dostupni na portalu eUprava, u okviru programa ePapir.

Kako se navodi u saopštenju, digitalizacija postupaka za privredu pokrenuta je u okviru trogodišnjeg Projekta za unapredjenje poslovnog okruženja u Srbiji, a oni su predstavljeni danas u okviru diskusije “Nove elektronske usluge za privredu”.

Taj program sprovode Medjunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke, Republički sekretarijat za javne politike i Кancelarija za IT i eUpravu Vlade Srbije, uz finansijsku podršku Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva i Ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Zahvaljujući sistemskom pristupu digitalizaciji, svega nekoliko klikova zamenilo je učestale odlaske od šaltera do šaltera i poslovanje u Srbiji učinilo bržim, lakšim i jeftinijim.

Sa ciljem da što veći broj administrativnih postupaka bude digitalizovan, nova platforma omogućava neograničeno dodavanje postupaka, što vodi formiranju novih registara za automatsko preuzimanje podataka, a elektronske usluge postaju kvalitetnije i brže.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić istakla je da je digitalizaciji prethodilo popisivanje 2.600 postupaka za privredu na republičkom nivou, da je zajedno sa privredom analizirano i predloženo pojednostavljenje 1.000 postupaka, a da je trenutno u procesu pojednostavljenja oko 350 postupaka.

“Ovo je tek prvih 27 usluga koje sprovode Uprava za bilje i Ministarstvo finansija, a u naredna tri meseca biće dostupno još najmanje 70 elektronskih usluga za privredu iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva gradjevinarstva saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva zaštite životne sredine, a do kraja godine ukupno oko 200 usluga”, izjavila je Tošić.

U prvom kvartalu ove godine biće omogućeno da svi privrednici mogu brzo i lako naći sve informacije o postupcima javne uprave na jednom mestu, na Portalu registra administrativnih postupaka, što će im olakšati i pojeftiniti postupanje i u svim nedigitalizovanim postupcima.

Ciljevi trogodišnjeg Projekta za unapredjenje poslovnog okruženja u Srbiji su smanjenje administrativnog opterećenja za privredu kroz pojednostavljivanje 1.750 administrativnih postupaka, omogućavanje elektronskog izdavanja 100 dozvola i uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije. Očekuje se da će biti pojednostavljeno 600 dozvola, saglasnosti i odobrenja.

Projekat je deo velikog reformskog projekta Vlade Srbije za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePapir, kojim je, uključivanjem 85 organa i organizacija javne uprave, i skoro 500 državnih službenika, do sada pojednostavljeno ili ukinuto više od 130 postupaka i ostvarene uštede za privredu u vrednosti većoj od 32 miliona evra na godišnjem nivou.

U okviru programa će biti uspostavljen Registar administrativnih postupaka, kao i Portal Registra koji će predstavljati jedinstveno mesto sa svim potrebnim informacijama za privrednike o svakom postupku koji sprovodi javna uprava.