NOVI SAD – Iako je godina na izmaku bila drugačija, u mnogim segmentima kritična, Prirodno-matematički fakultet je nastavio svoje aktivnosti sa još više energije i snage, trudeći se da ostvari zacrtano u ovo vreme prošle godine.

              Tradicionalni Novogodišnji PRESS KOKTEL će ove godine nažalost izostati, ali ipak želimo da vas upoznamo sa našim postignućima u proteklih godinu dana.

                Dobili smo vrlo važne i uticajne međunarodne projekte u vrednosti od preko million eura. Izraženo u brojkama –  učestvujemo u realizaciji 58 projekata i akcija od čega 9 HORIZONT-a 2020, 5 Interreg, 16 bilateralnih i 3 multilateralna projekata, 3 EU4Tech Dokaz izvodljivosti koncepta, 11 COST akcija, kao i 11 Erazmus+ projekata iz KA2 – podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju i K201, 203 – strateška partnerstva.

                Sledi spisak istraživanja koja su počela, traju ili su završena u 2020. godini:

 • H2020
 1. A COmprehensive cyber-intelligence framework for resilient coLLABorative manufacturing Systems (COLLABS)
 2. Artificial intelligence Supporting CAncer Patients across Europe (ASCAPE)
 3. Big Data Challenges for Mathematics (BIGMATH)
 4. Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services (CYRENE)
 5. Cyber security 4.0: protecting the Industrial Internet of Things (C4IIoT)
 6. Industrial-Driven Big Data as a Self-Service Solution (I-BiDaaS)
 7. Research, Connections, Networks and Culture (ReConNeCt)
 8. Twinning for the advancement of data-driven multidisciplinary research into hydro-climatic extremes to support risk assessment and decision making (EXtremeClimTwin) – PMF je nosilac projekta.
 9. Od 1.1.2021. kreće „A global approach for recovery of arable land through improved phytoremediation coupled with advanced liquid biofuel production and climate friendly copper smelting process” (Phy2Climate)
 • ERAZMUS 
 1. An interdisciplinary approach to mathematical education (InAMath) – Erazmus KA201, počeo 01.09.2020.
 2. Razvoj obrazovanja u vezi sa uticajem aktuelnih klimatskih promena na lovni turizam (HUNTOUR) – Erazmus KA203, počeo 01.09.2020.
 3. Mentor Training (MenTra) – Erazmus KA201, počeo 01.09.2020.
 4. Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS) – Erazmus KA2, počeo 15.01.2020.
 5. Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA) – Erazmus KA2
 6. Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu) – Erazmus+ strateško partnerstvo
 7. Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp) – Erazmus KA2
 8. Digitalizacija i kultura za nove generacije / Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth) – Erazmus KA2
 9. Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM) – Erazmus KA2
 10. ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NetChem) – Erazmus KA2
 11. Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB) – Erazmus KA2.

3 EU4Tech Dokaz izvodljivosti koncepta

3 Multilateralni projekti u dunavskom regionu

16 bilaterala (7 od 2020.)

1 Interreg Adrion

2 Interreg IPA CBC Croatia-Serbia

2 Interreg IPA CBC Hungary-Serbia

11 COST (5 dobijeno u 2020. – 1 koordinatorski)

1 IAEA

 • DOMAĆI PROJEKTI

9 PROMIS – Fond za nauku (na 7 projekta smo nosioci);

1 Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije – Fond za nauku;

3 Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: Vaučeri za razmenu znanja – Fond za nauku;

6 Dokaz koncepta – Fond za inovacionu delatnost;

1 TTF – Fond za inovacionu delatnost;

18 APV dugoročni;

17 APV kratkoročnih (7 dobijeno u 2020.) ;

3 APV – ostali projekti.

3 Grad Novi Sad – istraživački i razvojni projekti.

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – programska aktivnost “Razvoj visokog obrazovanja”:
 1. Uvođenje novih nastavnih sadržaja u cilju podizanja dijagnostičkih i digitalnih kompetencija studenata biologije i biohemije (BioDig);
 2. Uvođenje virtuelne i proširene stvarnosti u realizaciji nastave studija prvog nivoa na departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (VRH);
 3. Inoviranje analitičkih predmeta na master studijama Matematike (INOMAT);
 4. Inoviranje nastavnog procesa geografije u cilju povećanja digitalnih kompetencija budućih nastavnika (DIGinGEOteach).
 • Tokom godine, uz pomoć republičkih i pokrajinskih institucija, ulagano je u infrastrukturu:

–          Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je sufinansiralo tekuće održavanje krova na centralnoj zgradi PMF-a – zamenjena je hidroizolacija.

–          APV – Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost sufinansirao nabavku mrežne opreme (svičeva).  

 • Novine u studijskim programima:

–          Akreditovan je novi studijski program osnovih akademskih studija Primenjena matematika, sa tri modula: Matematika finansija, Tehnomatematika i Analitika podataka i statistika. Ove studije osposobljavaju studente za zanimanja u raznim oblastima privrede, posebno industriji i finansijskim institucijama, a studenti mogu i nastaviti školovanje na master programu istog usmerenja.

–          Kao rezultat projekta za unapređenje nastave finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kurikulum osnovnih akademskih studija Diplomirani biolog uvedeni su novi predmeti iz oblasti informacionih tehnologija, bioinformatike i programiranja, čime je studijski program osavremenjen sadržajima koji idu u korak sa napretkom nauke i primenom informatike u oblasti biologije

–          Osavremenjavanje studijskih programa master, integrisanih i doktorskih studija iz oblasti hemije i zaštite životne sredine izvršeno je u okviru Erazmus+ NETCHEM projekta. Uvedena je nova elektronska nastavna literatura i modernizovan način izvođenja nastave na nekoliko predmeta.

–          Kao rezultat rada na ERAZMUS+ KA2 projektu “Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis” realizuje se sedam kurseva celoživotnog obrazovanja iz oblasti javnih politika, koji su razvijeni u saradnji sa stranim partnerima.

–          Predlog novog programa master akademskih studija Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence) nagrađen je na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije. PMF će doprineti razvoju obrazovanja u ovoj veoma značajnoj oblasti i stvarati nove kadrove za poslove budućnosti.

 • NAGRADE

–          dr Dušan Jakovetić, sa Departmana za matematiku i informatiku, je i ovogodišnji (pripala mu je i prošle godine) dobitnik PMF nagrade koja se od prošle godine dodeljuje za najveći finansijski doprinos ostvaren u međunarodnoj saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Nagrada se dodeljuje lokalnom koordinatoru projekta međunarodne saradnje koji je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario najveći finansijski doprinos za Fakultet. Prof. dr Dušan Jakovetić je rukovodilac master programa Primenjena matematika – nauka o podacima i jedan od kreatora novog master programa Veštacka inteligencija.

 

–          Tatjana Bodvaji, Dušan Grujić i Vladimir Jež  – studenti gastronomije sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo osvojili bronzanu medalju na kulinarskoj olimpijadi u Štutgartu;

–          Trivko Kukolj, student sa Departmana za fiziku, dobitnik je ovogodišnje Pupinove nagrada, koju tradicionalno svake godine dodeljuje Matica srpska;

–          Nikolina Todorović, studentkinja Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, osvojila je prvu nagradu za svoj master rad iz biohemije, na konkursu Fonda “Nenad M. Kostić za hemijske nauke.

 

 • DOGAĐAJI I PROMOCIJE

 

–          Reakreditovan Centar izuzetnih vrednosti za matematička istraživanja nelinearnih fenomena – 2020-2024.

 

–          SCIENCE SLAM – održan pilot događaj u KS Svilara – vrlo posećen i zanimljiv;

 

–          Promocija knjige “Odžaci – baština na dlanu”, autora Vladimira Stojanovića;

 

–          Pokrenuta kampanja PMF na socijalnim mrežama Face Book, Instagram i TikTok;

 

–          Hemijski vikend ,Geovikend, Studentski sajam stručnog usavršavanja; Večeri animacije ;Organizuju se besplatne pripreme za srednjoškolce za upis na hemiji, matematici, biologiji, konsultacije na geografiji, Astro Šetnja “FruŠka Gora ispod zvedanog neba”, naučno-popularna predavanja “OČI U OČI SA NAUKOM”, Noć istraživača, …

 

–          Državno takmičenje iz matematike za srednje škole.