BEOGRAD – Prateći trendove kako digitalnih navika korisnika, tako i povećanog rizika od šteta u poljoprivredi izazvanih prirodnim katastrofama, DDOR osiguranje je u saradnji sa BioSens institutom razvilo posebnu mobilnu aplikaciju DDOR TERRA. Ova platforma će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti prijavu šteta odmah po neželjenom događaju i to sa njihove njive ili iz voćnjaka. Na ovaj način, uz digitalizaciju, postupak procene šteta biće brži, jednostavniji i efikasniji, a proizvođači će brže moći da nastave sa radom. Aplikacija će biti besplatna za sve osiguranike DDOR-a, sa polisama koje pokrivaju njihove useve i plodove i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavnici. Ova inicijativa potvrđuje društvenu odgovornost DDOR-a kao lidera u osiguranju svih članova agro-lanca, uz činjenicu da je u poslednjih deset godina ovo društvo isplatilo štete u ukupnom iznosu od 5 milijardi dinara.
DDOR TERRA predstavlja još jedan korak u značajnom procesu naše digitalizacije, čiji je cilj unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo našim klijentima, izjavio je predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja Đorđo Markeđani.
– Kao vodeća kompanija, zaista verujemo u inovacije koje omogućavaju brže, lakše i transparentnije pružanje usluga osiguranja. Naša misija je stvaranje sigurnijeg i bezbednijeg održivog okruženja, a isplata šteta je naš razlog postojanja. Iskreno verujemo da osiguranje u poljoprivredi omogućava održivost lokalnih malih i srednjih farmi, jer ublažava ekstremne efekte uticaja lošeg vremena na porodična gazdinstva. Prema tome, proces digitalizacije u agrobiznisu može i treba da ima isti uticaj kao što ga ima „industrija 4.0“ u proizvodnoj industriji sa velikim potencijalom za saradnju između države i drugih učesnika tržištu. Cilj svih bi trebalo da bude poboljšanje efikasnosti i osnaživanje poljoprivredne industrije sa strateškim uticajem na poslovanje, ali i na kvalitet života svih građana. DDOR TERRA je primer izuzetne nove vrednosti koju su zajednički stvorili biznis i vodeći institut za digitalizaciju u poljoprivredi – Biosense. Zadovoljan sam jer smo zajedno postigli svoj cilj – bolju uslugu i dostupnije osiguranje za korisnike.
Podaci su nafta novog doba, koji daju novu energiju za globalni razvoj, rekao je direktor Instituta BioSens Vladimir Crnojević.
– Digitalizacija prožima sve delove društva i privrede, a potencijali primene informacionih tehnologija u poljoprivredi su u najvećoj meri još uvek neiskorišćeni. Institut BioSens, kao jedna od značajnih istraživačkih institucija u Evropi i regionalni lider procesa digitalizacije poljoprivrede, snažno podržava učešće kompanija u ovom procesu kroz strateška partnerstva sa Institutom. DDOR kao jedna od vodećih osiguravajućih kompanija u Srbiji sa tradicinoalnim prisustvom u domenu poljoprivrede, prepoznala je važnost ovog procesa i kroz pionirski projekat digitalizacije osiguranja u poljoprivredi DDOR TERRA, napravila značajan prodor u oblasti digitalizacije procesa osiguranja u poljoprivredi.