NOVI SAD – Doneti su standardi za akreditaciju studijskih programa po dualnom modelu. U Ministarstvu prosvete već pripremaju za oktobar dualne programe iz oblasti IT razvoja tekstilstva i oblasti vazduhoplovnog mašinstva. Takav vid obrazovanja studentima će omogućiti siguran kvalitet znanja i brže zapošljavanje.

Student koji upiše program po dualnom modelu osim aktivne nastave od 450 časova po jednoj godini na fakultetu pohađaće i 450 časova u kompaniji uz mentora, objašnjava pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i vaspitanje profesor Gabrijela Grujić. Ističe da će studenti u dualnom obrazovanju imati novčanu naknadu, a to je polovina iznosa od osnovne plate u kompaniji.

RTV (Biljana Kuriš)

Foto: RTV

Foto: mod.gov.rs