GRAČANICA – U Gračanici će u maju biti otvoren srednjevekovni tematski park, koji bi trebalo da osnaži turističku ponudu tog grada na Kosovu i Metohiji. Izgradnju parka pokrenula je porodica Petrović na svom imanju pre dve godine sa idejom da se poveća broj turista. U kompleksu od drveta koje izgleda kao utvrđenje nalaze se kula, krčma i kovačnica, a park je edukativno zabavnog karakretra i sadrži zabavni deo za decu, tri manje kule kao i deo namenjen za streličarstvo. U kuli će biti stalna izložba srednjovekovnih alata, oružja, oruđa, oklopa i odora.

“Napravili smo mašinu za kovanje novca kralja Milutina i svako ko dođe moći će sam da kuje novac i onda kupi taj suvenir. Turisti neće imati priliku da samo posete jedno mesto koje je građevinski objekat već i da sa ovog mesta ponesu doživljaj što i jeste cilj današnjeg turizma“, rekla je porodica Petrović.

Tanjug

Foto: RTV