NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem. Tom prilikom gradonačelnici su konstatovali da dva grada neguju dobru saradnju, te da je od velikog značaja za region da ona bude nastavljena i intenzivirana.
Vučević je istakao kako su ljudi i njihove međusobne veze ključni za razvijanje dobrih odnosa, podsetivši na to da su, u slučaju zemalja okruženja, te veze izrazite i čvrste. Zvaničnici su se složili da je stabilna ekonomija pretpostavka napretka, a da je za nju potrebna politička stabilnost. U tom kontekstu ocenili su da je povezivanje mladih kroz projekte sporta, kulture i obrazovanja veoma važno, i da komunikaciju na tom polju treba podržati i pojačati. Takođe, istakli su da je turizam sve dominantniji činilac ekonomije, i da saradnja na nivou turističkih organizacija dva grada može da bude veoma plodotvorna.

RTV