BEOGRAD – Skupština Srbije danas počinje novu sednicu na čijem je dnevnom redu, između ostalog, predlog kandidata za izbor članova veća Agencije za sprečavanje korupcije.

Pred poslanicima je i Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Tanjug