SUBOTICA – Strateški partner na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica – granica sa Mađarskom moraće da koristi najmanje 50 procenata domaćeg materijala i da posao završi za 14 meseci, navodi se uredbi Vlade Srbije koja je objavljena u Službenom glasniku. Obaveza budućeg strateškog partnera biće i da angažuje domaće radnu snagu i podizvođače što će biti definisano komercijalnim ugovorom.

Posebni kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati ponude su profesionalno iskustvo, tehnički resursi, angažovano stručno osoblje i ponuđena cena.

Tanjug