NOVI SAD – Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike – fizička lica da će danas početi distribucija i uručenje rešenja kojima je utvrđen porez na imovinu za 2021. godinu.

Gradska poreska uprava uvela je novinu kako bi se Novosađanima olakšalo plaćanje preostale tri rate koje će dospeti nakon uručenja poreza na imovinu za tekuću godinu. Naime, poreski obveznici će uz poresko rešenje dobiti i tri naloga za plaćanje preostalih rata, imajući u vidu da su bili u obavezi da 17. februara prvu ratu poreza na imovinu za 2021. godinu izmire akontativno u visini poslednje rate utvrđene prošlogodišnjim rešenjem.

RTV