BEOGRAD –Danas počinje da se primenjuje Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji ima za cilj razotkrivanje i oporezivanje pojedinaca koji vode luksuzan život, a imaju skromna primanja. Suština ovog zakona je da ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostane bez 3/4 njene vrednosti, a ako sud utvrdi da je imovina stečena krivičnim delom, mogao bi da mu bude oduzet celokupan nezakonito pribavljen imetak.

Kako bi to trebalo da izgleda u praksi, za Tanjug je objasnio predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović.

“Ukoliko kod konkretnog lica postoji disbalans u načinu života i njegovih prihoda, Poreska uprava će takvo lice pozvati na razgovor i tražiti da joj se dostave pisani dokazi o poreklu imovine. Imovina za koju se ustanovi da nema dokaza o poreklu, oporezivaće se sa 75 odsto”, naveo je Stefanović.

Tanjug