SUBOTICA – U proteklih, sada već više od godinu dana pripadnici komunalne milicije i inspekcijski organi u Subotici, intenzivno obilaze teren i kontrolišu poštovanje mera koje donosi Krizni štab. Podaci govore o tome da su Subotičani disciplinovani, pa broj izrečenih sankcija veoma mali u odnosu na broj izvršenih kontrola.
Na svakih 450 do 500 izvršenih kontrola, komunalna milicija i inspektori u Subotici nailaze na jednu nepravilnost. Radi se pre svega o nepoštovanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i organizovanju privatnih okupljanja, mada kako ističe sekretar Sekretarijata za inspekcijsko – nadzorne poslove Tibor Fazekaš, ovo drugo za Suboticu takođe nije bilo previše specifično.

RTV (Kristijan Takač)