BEOGRAD – U republičkom budžetu Srbije ostvaren je suficit u iznosu od 13,3 milijarde dinara na kraju januara 2021. godine, objavilo je Ministarstvo finansija. Naplaćeni su prihodi od 110,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 93,8 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda u iznosu od 43,7 milijarde dinara odnosi se na uplatu PDV-a, dok su prihodi od akciza iznosili 33,4 milijarde.

Neporeski prihodi su iznosili 12,6 milijardi dinara, a priliv donacija 4,3 milijarde dinara.

Januarski rashodi su izvršeni u iznosu od 97,4 milijarde dinara, od čega se na izdatke za zaposlene odnosi 26,4 milijarde, na isplatu kamata 17,1 milijarde dinara, na kapitalne izdatke 10,1 milijarda, a na transfere za fondove PIO, RFZO, NSZ i SOVO 16,9 milijardi dinara.

Dug centralnog nivoa države iznosio je u januaru 53,7 posto brutp domaćeg proizvoda (BDP).

Na nivou opšte države je u januaru ostvaren fiskalni suficit od 11,6 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 28,8 milijardi.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za januar je planiran fiskalni deficit u iznosu od 19,8 milijardi dinara.

Dug opšte države iznosi 54,5 procenata BDP-a, prema podacima Ministarstva finansija.

Javni dug Srbije 27,14 miliajardi evra, 53,7% BDP-a u januaru

Javni dug Srbije iznosio je 27,14 milijardi evra na kraju januara 2021.godine, što čini 53,7 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Udeo javnog duga u BDP-u je u januaru smanjen za 3,7 procenata u odnosu na decembar 2020, kada je iznosio 57,4 posto.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je krajem februara da je javni dug Srbije niži nego što je bio pre pandemije i da neće značajnije rasti do kraja godine, što je, kako je rekao, “neverovatan uspeh, imajući u vidu da su sve zemlje na svetu višestruko povećale javni dug usled zaduživanja tokom pandemije koronavirusa“.

Nivo srpskog duga je znatno ispod EU limita od 60 procenata BDP-a, koji je utvrđen Mastriškim sporazumom.

Tanjug