NOVI SAD – “U 2021. godini će Novi Sad postati simbol zelenog grada, jer nastavljamo da radimo na održavanju starih i stvaranju novih zelenih površina. Konkretno, na današnjem sastanku Saveta za ozelenjavanje pričali smo o oformljavanju dve nove parkovske površine – Parku kod Spensa i Parku kod Štranda (oba zahtevaju promenu planske dokumentacije). Takođe, preporučeno je da se poveća površina pod zelenilom za 10 odsto”, napisao je gradonačelnik Miloš Vučević na instagram profilu.
U urbanističkim planovima se uslovljavaju investitori da određene parcele (oko 20-25 odsto) budu pod zelenilom, a da od toga 60 odsto bude pod visokim zelenilom, zato je Savet danas razmatrao kako da se u planovima predstavi ulično zelenilo u procentualnom smislu (zbog visokog zelenila). Načeli smo i plan koji treba da doprinese podizanju medonosnih zelenih površina, a koji treba razraditi s pčelarima i definisati lokacije.

RTV