NOVI SAD – Na današnji dan 1892. godine rođen je srpski biolog Siniša Stanković, član Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor Biološkog instituta. Bavio se uporednim istraživanjima porekla i razvića živog sveta balkanskih jezera, strukturom i razvojem njihovih ekosistema. Prirodne nauke studirao je u Beogradu i Grenoblu, a redovni profesor Beogradskog univerziteta postao je 1934. Tokom nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu bio je član rukovodstva NOP Srbije i veći deo rata proveo je kao zatočenik na Banjici. Posle oslobođenja izabran je za predsednika Prezidijuma Narodne skupštine Srbije i uspešno je zastupao interese Jugoslavije na međunarodnim konferencijama. U univerzitetsku nastavu uveo je ekologiju, citologiju, embriologiju, dinamiku razvića, uporednu anatomiju. Dela: “Ohridsko jezero i njegov živi svet” (sinteza njegovih naučnih istraživanja i shvatanja), univerzitetski udžbenici “Uporedna anatomija kičmenjaka”, “Ekologija”.
Danas je petak, 26. mart, 85. dan 2021. Do kraja godine ima 280 dana.

Tanjug