NOVI SAD – U Gradskoj kući održana je sednica Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada na kojoj je usvojen Akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu, a kojoj su pored člana Gradskog veća za privredu Milorada Radojevića koji je i predsednik Saveta, prisustvovali i članovi Gradskog veća, gradskih uprava, predstavnici Nacionalnog saveta za zapošljavanje, Univerziteta u Novom Sadu, Sindikata i Poslodavaca.
Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2021. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u 2021. godini, radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.

RTV