NOVI SAD – Članovi Saveta za komunalne delatnosti jednoglasno prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu. Zbog opšte epidemiološke situacije i potrebe da se neodložno stvore preduslovi za pokretanje postupka javne nabavke radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom za potrebe opremanja lokaliteta Kovid bolnice na Mišeluku III, neophodno je da se kroz Program uređivanja građevinskog zemljišta obezbedi 250.000.000 dinara.
Deo planiranog iznosa u visini od 150.000.000 dinara biće obezbeđen se iz budžetske rezerve, tako što su uveđana planirana sredstva za realizaciju Program uređivanja za 150.000.000 dinara i sada iznose 5.929.666.145,28 dinara, odnosno uvećani su Opšti prihodi i primanja iz budžeta za 150.000.000 dinara i sada iznose 2.995.424.957,80 dinara.

RTV