KULA – Aprilsko zahlađenje zaustavilo je prolećne radove u poljima. Poljoprivrednici koji još nisu započeli prolećnu setvu kažu da će poštovati agroekološke uslove u proizvodnji, kako ne bi došli u situaciju da moraju kasnije da presejavaju useve.

Nauka i struka potvrđuju pravilo da je važno držati se vladajućih vremenskih prilika i potreba biljaka za temperaturnim uslovima u agrorokovima setve jarih useva.

RTV (Aleksandra Bundalo)