NOVI SAD – 1204 – Krstaši su u Četvrtom krstaškom ratu zauzeli Konstantinopolj, pretvorivši ga u centar Latinskog carstva – države koju su osnovali na prostoru geografske Trakije i Male Azije (jezgro dotadašnje Vizantije). Latinsko carstvo prestalo je da postoji kad je 1261. vizantijski (nikejski) car Mihailo VIII Paleolog proterao krstaše iz Konstantinopolja.
Dogodilo se na današnji dan. Danas je ponedeljak, 12. april 2021. godine. Do kraja godine ima 263 dana.

Tanjug