BEOGRAD – U okviru inicijative „Dva dana digitalnih tema u SAM-u“, Propulsion, u partnerstvu s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), i Srpska asocijacija menadžera (SAM) organizovali su 1. i 2. juna dva panela na temu digitalne pismenosti, prava i obaveza, kao i dobrih praksi kompanija. Uvode u oba panela realizovali su Jelena Bulatović, izvršna direktorka, SAM, i Goran Zarić, menadžer programa Nova pismenost.

Paneli su organizovani kao deo programa Nova pismenost koji radi s građanima, medijima, kompanijama, obrazovnim sistemom, influenserima i državnom upravom kako bi se najbolje prakse medijske, informacione i digitalne pismenosti našle među temeljima savremenog srpskog društva.

Koji su zakonski okviri i obaveze, na kakve izazove u sprovođenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nailaze fizička lica i kompanije, koje su najbitnije novine koje novi zakon uvodi, a na šta kompanije treba da obrate pažnju kada se radi o implementaciji ovog zakona u poslovanju? Odgovore na ova pitanja na panelu „Zakon o zaštiti podataka ličnosti i GDPR: obaveze vs. realnost“ dali su panelisti Jelena Jovičić, advokatica i partnerka – AK Cvetković, Skoko & Jovičić, Darko Ćalasan, Business Development Manager for CyberSecurity SAGA, i Ivana Stamenković, direktorka za kontrolu usklađenosti poslovanja i sprečavanje pranja novca, Generali Srbija. Moderator je bila Dunja Tasić, advokatica Cyberavocado.