BEOGRAD – Odbor za privredu Skupštine Srbije prihvatio je Predlog zakona o meterologiji u načelu i najavio amandman kako bi i novim propisom država utvrđivala maksimalne cene baždarenja mernih uređaja.
Pomoćnik ministra Aleksandar Starčevih obrazlažući predloženi zakon istakao je da se usklađuje se zakonima o inspekcijskom nadzoru i upravnom postupku.

Tanjug