NOVI SAD –Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine predstavio je prva dva broja časopisa “Vijest” koji su pokrenuli ove godine. Najmlađi nacionalni savet u Vojvodini, crnogorski, počeo je ove godine da izdaje svoje glasilo “Vijest”, a sve kako bi pripadnike svoje nacionalne zajednice informisao o važnim pitanjima koja se tiču Crnogoraca u Srbiji. Prva dva broja u znaku su jubileja.

Kažu da u “Vijesti” nema mesta za politiku. Cilj im je da informišu čitaoce o radu saveta, ali i da neguju kulturu i tradiciju svog naroda. Časopis “Vijest” ove godine će izlaziti kvartalno, a od naredne se nadaju da će čitaoci moći da ga dobiju svakog meseca.

RTV (Sanja Macut Milovan)

Foto: RTV