BEOGRAD  – Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas novu sednicu na čijem su dnevnom redu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kao i o studentskom organizovanju. Između ostalog, predlaže se da se za godinu dana produži rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine.
Izmene i dopune Zakona rađene su pre svega da bi se Srbija vratila u punopravno članstvo Evropske asocijacije za proveru kvaliteta visokog obrazovanja, gde još ima status posmatrača.

Tanjug