BAČKA PALANKA – Carlsberg Srbija objavila je Lokalni izveštaj o održivosti za 2020. godinu u kome su obuhvaćeni dosadašnji rezultati i ciljevi na polju održivog poslovanja kompanije.
„Briga o zajednici u kojoj poslujemo, oduvek nam je bila prioritet, što pokazuju i rezultati predstavljeni u Lokalnom izveštaju o održivosti. S ponosom mogu istaći da smo postigli zaista puno, ali i da ćemo nastaviti dalje ka ostvarenju ambicija održivosti koje smo postavili u Strategiji Zajedno ka NULI“, izjavio je Vladimir Vava, generalni direktor kompanije Carlsberg Srbija.
U cilju doprinosa globalnim naporima za očuvanje životne sredine, Carlsberg Grupacija usvojila je 2017. godine Strategiju održivosti „Zajedno ka nuli“, koja obuhvata četiri oblasti sa jasno definisanim ciljevima u svakoj do 2030. godine – NULA ugljeničkog otiska, NULA rasipanja vode, NULA neodgovorne konzumacije, kao i NULA povreda na radu.
NULA ugljeničnog otiska podrazumeva smanjenje ugljeničnog otiska u svim Carlsbergovim kompanijama u svetu u celom lancu vrednosti od ,sirovina do potrošača, ali i umanjenje emisije ugljenika u samim, pivarama.
U naporima da ostvari postavljene ciljeve Grupacije koji se tiču ugljeničnog otiska, za poslednji pet godina, u periodu od 2015. do 2019. godine Carlsberg je u Srbiji smanjio svoj ugljenični otisak u
lancu vrednosti za 12 odsto, dok su ugljenične emisije u proizvodnji smanjene za čak 23 odsto po hektolitru proizvedenog piva. Samo tokom 2020. godine u stanici za prečišćavanje ugljenika u
Čelarevu prečišćeno je 3,985.6 tona CO2.
NULA rasipanja vode sledeći je cilj na kojem kompanija godinama vredno.  Od 2015. godine, efikasnost upotrebe vode u Carlsberg Srbiji poboljšana je za 15 odsto, a pomoću postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda čak 99 odsto ulaznih materija pročisti se da bi se očuvali vodeni tokovi.
U cilju ostvarivanja NULA neodgovorne konzumacije kompanija je na ambalaži svojih proizvoda istakla simbole za odgovornu konzumaciju, a najveći brendovi LAV i TUBORG su tokom 2020. godine direktno sa limenki svim konzumentima alkoholnih pića skrenuli su pažnju na značaj odgovorne konzumacije. U 2020. godini čak dva pivska proizvoda sa 0 odsto alkohola bila su deo širokog potrfolija kompanije, kojima se ove godine pridružio i treći.
Radi ostvarivanja cilja NULA povreda na radu, Carlsberg Srbija organizovala je veliki broj obuka i kurseva za svoje zaposlene, a u odnosu na 2019. godinu, prošle godine stopa povreda na radu
smanjena je za 36 odsto. Tokom prošle godine, 100% zaposlenih koji upravljaju vozilima prošlo je obuke za bezbednu vožnju. Pored toga, u zavisnosti od prirode posla, kompanija organizuje različite obuke za
zaposlene kako bi im obavljanje radnih aktivnosti bilo u potpunosti bezbedno.
Ceo Izveštaj o održivosti kompanije Carlsberg Srbija za 2020. godinu možete pročitati na web sajtu kompanije carlsbergsrbija.rs.