NOVI SAD – Svakog 29. juna u Evropi se obeležava Međunarodni dan Dunava kroz razne akcije, radionice i događaje. Baš na ovaj dan, jedanaest podunavskih zemalja i Evropska unija su 1994. godine potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti reke Dunav. Ovogodišnji moto kampanje je “Otkrij Dunav”.

“Dunav je moćna reka koja zahvata veliku površinu naše zemlje. Ona nam obezbeđuje veliku količinu vode koja se koristi na razne načine a u čijem priobalju se nalazi mnogo retkih vrsta” rekao je pomoćnik direktora Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode dr Slobodan Puzović.

RTV (RNS)