NOVI SAD – U Centru za transplantaciju ćelija, tkiva i organa KC Vojvodine, tokom poslednjih nedelju dana načinjene su tri transplantacije burbega poreklom od živog srodnog davaoca organa.
Procedure su izvršene prema planu operacije i primene režima imunosupresivnih lekova, od stane više nezavisnih transplantacionih timova lekara i medicinskog osoblja KC Vojvodine, i svi davaoci i primaoci bubrega su pod kontrolom, sa dobrom funkcijom transplantiranih organa i povoljnim kliničkim posleoperativnim tokom, kako davaoca, tako i primaoca organa, saopštio je KC Vojvodine.

Ove, za KC Vojvodine rutinske procedure, obavljene su po prvi put u toku 2021. godine, nakon pauze koja je nastala zbog visokog rizika za razvoj Korona virusne bolesti u poslednjih godinu i po, što je uslovilo privremeni prekid transplantacionih procedura u KCV. Procedure su sprovedene uz maksimalno poštovanje svih mera predostrožnosti i prevencije mogućeg razvoja Korona virusne infekcije, koje podrazumevaju vakcinaciju davaoca i primaoca, vakcinaciju osoblja uključenog u proces transplantacije, negativne PCR testove na Korona virus, kao i mere striktne izolacije bolesnika.

RTV

Foto: KCV (deo tima za transplantacije)