NOVI SAD – Grad Novi Sad je 12. jula 2021. godine raspisao Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini. Subvencija je namenjena poslodavcima iz privatnog sektora, sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, radi zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, po jednom otvorenom radnom mestu. Poslodavac je u obavezi da lica za koja je ostvario pravo na subvenciju zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze 12 meseci, delatnost u periodu realizacije ugovorene obaveze obavlja na teritoriji Grada i izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom, saopšteno je iz Grada Novog Sada.

Javni poziv je objavljen na sajtu Grada Novog Sada novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu privredans.com

B92