NOVI SAD – Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo Javni konkurs za realizaciju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, na osnovu Uredbe Vlade od 24. juna 2021. godine, a Grad Novi Sad uključio se u realizaciju tog Konkursa.
Uloga jedinice lokalne samouprave u realizaciji i sprovođenju ovog javnog konkursa je značajna, naročito u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom. Ispunjenost uslova utvrđuje stručno lice jedinice lokalne samouprave koje je ovlašćeno da utvrdi procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, a izjavu u obrascu prijave, kojom se garantuje tačnost ovih podataka, potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik.

RTV