BEOGRAD – Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata, učestvovao je na jučerašnjem sastanku ministara ekonomije u okviru Samita zemalja Zapadnog Balkana i ukratko predstavio glavne rezultate koje su CEFTA Strane postigle u prvoj polovini 2021. godine.
„Preduzeti su ključni koraci kako bi se sprovela ideja o Zajedničkom regionalnom tržištu, kako je dogovoreno u novembru. CEFTA ostaje posvećena potpunom sprovođenju svih aktivnosti neophodnih za uspostavljanje Zajedničkog regionalnog tržišta, zasnovanog na četiri ključne slobode kojima su pridodate oblasti trgovine, digitalizacije, investicija, inovacija i industrije. Samo ulaganjem maksimalnih napora u ove važne zadatke možemo da osiguramo atraktivnost i konkurentnost regiona i približiti ga jedinstvenom tržištu EU”, izjavio je Đikić posle sastanka sa ministrima. O zaključcima će se dalje razgovarati na predstojećem Samitu zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu 5. jula, kojeg će u svojstvu domaćina otvoriti kancelarka Nemačke Angela Merkel.

Stavke koje je predstavio Emir Đikić su:
CEFTA Zeleni koridori prošireni su na sve prelaze u regionu. Prošireni su na železnicu i dogovoreno je da budu uspostavljeni i sa Italijom, kako bi služili za povezivanje sa EU sa jedne i proširenje na luke s druge strane.
Izveštaji o validacijskim misijama za AEO (Status ovlašćenog privrednog subjekta) za tri Strane su završeni i spremni za usvajanje. Preostale Strane se podstiču da se prijave za postupak validacije. Da podsetimo, uzajamnim priznavanjem uključene carinske uprave pristaju da priznaju validirane AEO programe izdate na jednom tržištu na ostalih šest tržišta.
Dogovorena je odluka o olakšavanju elektronske trgovine kojom se utvrđuju pravila o e-trgovini u CEFTA.
Okvir za priznavanje profesionalnih kvalifikacija i uklanjanje radnih dozvola za unutarkompanijske transfere i pružaoce usluga je blizu finalizacije.
Dodatni protokol 7 o rešavanju sporova koji će pomoći Stranama u efikasnom rešavanju necarinskih barijera, postigao je značajan napredak za samo sedam meseci.
Na jučerašnjem sastanku ministara pod okriljem predstojećeg Berlinskog procesa, gospodin Đikić je još jednom naglasio i naglasio važnost ekonomske integracije u regionu i sa EU u kontekstu ekonomskog oporavka.

Berlinski proces, koji je pokrenut 2014. godine, čvrsto se zasniva na temeljnom uverenju da su ekonomije Zapadnog Balkana deo Evrope. Podstakao je niz inicijativa čiji je cilj pružanje podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Da bi se region još više približio jedinstvenom evropskom tržištu, biće važno napraviti pomak u klimatskoj politici i digitalnoj tranziciji, kao i da se pokrenu važne reforme. To naročito uključuje kombinovanje zahteva Evropskog Zelenog sporazuma sa perspektivnom industrijskom strategijom.