BEOGRAD – Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije (EAEU) stupio je danas na snagu i time je za Srbiju otvoreno tržište od 180 miliona ljudi za oko 99 odsto robe s domaćim poreklom. Srbija je potpisala sporazum u Moskvi 25. oktobra 2019. godine, sa članicama EAEU – Rusijom, Kazahstanom, Belorusijom, Jermenijom i Kirgistanom.

Novim Sporazumom, koji je sada proširen na još dve države -Jermeniju i Kirgistan, zadržan je visok stepen liberalizacije trgovine koji se primenjivao prema bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, uz dodatnu liberalizaciju za izvoz domaćih proizvoda u EAEU.

Jedna od značajnih novina je da, prema novom Sporazumu, za odobravanje režima slobodne trgovine više ne postoji uslov takozvane “direktne kupoprodaje”.

Tanjug