BEOGRAD – Autorka Svetlana Tomin bavi se sudbinom važnog nestalog rukopisa u knjizi “Gde je Buđanovačko jevanđelje?”, koju je objavila Akademska knjiga.
“Buđanovačko jevanđelje veoma je važan rukopis, jer sadrži zapis da je prepisano sa Četvorojevanđelja štampanog na Cetinju. Zbog toga je ono postalo deo velike teme o broju inkunabula štampanih u ovoj najstarijoj južnoslovenskoj ćirilskoj štampariji”, saopštio je danas izdavač.

Kako se navodi, kao što nije pronađen ni jedan list štampanog Cetinjskog četvorojevanđelja, nastalog na samom kraju 15. stoleća, ne zna se ni gde se nalazi Buđanovačko jevanđelje, od koga danas postoji 27 fotografija, koje je, kao i opis ovog rukopisa, načinio istoričar Đorđe Sp. Radojičić.

U sremskom mestu Buđanovci 1547-48. je prezviter Vuk prepisao jevanđelje, po narudžbi sremskog i beogradskog arhiepiskopa Longina, koje je otkriveno 1938. a sledeće je godine poklonjeno patrijarhu Gavrilu Dožiću.

Akademska knjiga je podsetila da je Buđanovačko jevanđelje pripadalo patrijarhu Gavrilu do njegove smrti 1950. godine, a posle završetka sudskog spora između porodice Dožić i Srpske pravoslavne crkve 1962. godine, sudbina rukopisa je nepoznata.

“Knjiga ‘Gde je Buđanovačko jevanđelje? Poreklo i sudbina jedne rukopisne knjige’ nastala je iz namere da se ovaj rukopis pronađe. I za njega, kao i za tolike druge rukopise, sigurno važi izreka – imaju knjige svoju sudbinu”, kaže se u saopštenju.

Tomin predaje Srednjovekovnu književnost na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i autorka je knjiga “Vladika Maksim Branković” (2007), “Despotica i monahinja Angelina Branković – sveta majka Angelina” (2009, 2016) i druge.

Tanjug

Foto: Akademska knjiga